Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny jako podstawy współczesnego biznesu

ESG to nie tylko ochrona środowiska, ale i odpowiedzialność społeczna – relacje z dostawcami, klientami, warunki pracy i przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Jak to rozumieć? Ni mniej, ni więcej ESG (z ang. Environment, Social, Corporate) to komplementarny system zarzadzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. W końcu – umiejętne zarządzanie cechowane jest przez transparentność i respektowanie praw udziałowców do rzetelnej informacji, czyli przestrzeganie ładu korporacyjnego.

Kryteria oceny ESG przedsiębiorstwa są zatem pozafinansowe. A to oznacza, że nowoczesne przedsiębiorstwo nie może być nastawione wyłącznie na zysk, ale musi brać pod uwagę również inne czynniki – minimalizowanie uciążliwości środowiskowej oraz ludzkie aspekty funkcjonowania, takie jak etyka pracy, czy np. korzyści dla społeczności lokalnej, w którym funkcjonuje. Idea ta jest bliska przedsiębiorstwom zrównoważonego rozwoju, których pozycja i znaczenie wizerunkowe i kapitałowe, jeśli chodzi o inwestorów oraz pozyskiwanie kredytów w nowoczesnych gospodarkach rośnie.

Stabilność i rozwój  

Czy jest możliwe, aby rachunek ekonomiczny nie był najważniejszym kryterium świadczącym o wartości przedsiębiorstwa i o jego potencjale inwestycyjnym?  ESG zapewnia stabilność i rozwój, które dzisiaj związane są przede wszystkim z coraz bardziej restrykcyjną polityką środowiskową wysokorozwiniętych państw. Przykładem są regulacje Unii Europejskiej i polityka Zielonego Ładu, która do 2050 roku zakłada neutralność klimatyczną. Wdrażanie proekologicznych rozwiązań jest zatem nieuniknione, a to ogromny impuls dla idei ESG jako źródła przewagi konkurencyjnej firmy.

Rozwój inwestycji proekologicznych i nowych technologii, to również nowa szansa dla gospodarki. Należy przy tym pamiętać, że konieczna jest zmiana filozofii firmy i inne postrzeganie działań proekologicznych – nie tylko jako ratowanie środowiska, czy dodatkowego kosztu, ale jako opłacalnych działań, będących szansą na zmniejszenie uzależnienia np. od zewnętrznych dostaw i wahań cen surowców, energii i usług.

Stąd wynika rosnąca atrakcyjność firm – w sytuacji świadomego wdrażania ESG przez coraz większą liczbę podmiotów gospodarczych rośnie ich pozycja rynkowa i inwestycyjna, w efekcie rośnie cała gospodarka, a to wpływa na pozycję państwa i jego ratingi.

Polski biznes czeka na zmiany

W Polsce nadal mamy dużo do zrobienia – praktyka stosowania ESG jest krótka, a wiedza na ten temat niestety niewystarczająca, zwłaszcza wśród mniejszych przedsiębiorców. Obecnie wymóg stosowania ESG i raportowania niefinansowej działalności firmy dotyczy jedynie największych spółek giełdowych zatrudniających powyżej 500 osób lub mających przychody netto powyżej 170 mln zł. Został on wprowadzony już w 2018 r. jako efekt unijnej dyrektywy z 2014 r. i nowelizacji ustawy o rachunkowości. Dobrym kierunkiem są działania Komisji Europejskiej zmierzające do tego, aby ESG objęło także mniejsze firmy, czyli te z sektora MŚP. Duże firmy powinny być liderami i wzorem dla pozostałych. Ich praktyka działania powinna służyć innym podmiotom gospodarczym, tym bardziej, że to one będą miały największy wpływ na wskaźniki efektywności Zielonego Ładu.

Odwrotu więc od ESG nie ma i śmiało możemy powiedzieć, że to droga przyszłości. Przedsiębiorcy będą musieli poważnie uwzględniać działania związane z ESG i sumiennie je raportować, w innym wypadku wpłynie to na ich wizerunek, ograniczy możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego i inwestorów. Odkładanie wprowadzenia ESG będzie po prostu…… generowało straty.

 

Autor: Dawid Solak, Członek Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości