Program I Kongresu ESG

10:00 – 10.30 – Oficjalne otwarcie Kongresu

10:30 – 11:45 – Sesja inauguracyjna – Panel Ministerialny: Polska w kierunku ESG – jak standardy zrównoważonego rozwoju wpłyną na politykę państwa w zakresie rozwoju, edukacji, polityki społecznej i ochrony środowiska

Prelegenci:

Adam Guibourgé-Czetwertyński – Wiceminister Klimatu i Środowiska
Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej
Olga Semeniuk – Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej
Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Anna Zalewska – Członkini Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Prowadzący:

Hubert Biskupski – Wicenaczelny, Super Express; Redaktor Prowadzący, Super Biznes

Tematyka:

 • ESG – jak systemowo i mądrze wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju?
 • Zrównoważony rozwój jako priorytetowy kierunek działań
 • ESG – wpływ na politykę państwa

Zagadnienia:

 • Jak ważnym priorytetem dla rządu jest prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju?
 • Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju – jakie są plany w tym zakresie w konkretnych resortach?
 • Jak standardy zrównoważonego rozwoju wpłyną na politykę państwa w zakresie rozwoju, edukacji, polityki społecznej i ochrony środowiska?
 • Zmiany w raportowaniu ESG – czy mamy odpowiednie kadry, by sprostać temu wyzwaniu?
 • Jak państwo powinno zachęcać i wspierać przedsiębiorców w realizowaniu działań ESG? Od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób.
 • W 2050 roku Unia Europejska ma ogłosić neutralność klimatyczną – każdy z nas musi zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, postawy, świadomość konsumencką. Czy to najważniejsze zadanie dla edukacji – czy budzenie świadomości ESG powinno rozpoczynać się już w przedszkolu?
 • Ważnym elementem ESG jest różnorodność i inkluzja, które to pojęcia wzbudzają często niepewność i rezerwę. Inkluzja to włączanie do zespołów ludzi – niezależnie od ich płci, wieku, przekonań, orientacji, rasy, narodowości, stopnia sprawności. Badania wskazują, że odmienne perspektywy i doświadczenia przyczyniają się do podejmowania lepszych decyzji w organizacjach. W jaki sposób wdrożyć różnorodność z szacunkiem i zrozumieniem nie tylko w firmach, ale także w instytucjach publicznych.

11:45 – 12:00 – Podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrożenia ESG w Polsce

Przedstawiciele instytucji podpisujący oficjalnie list:

Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej
Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Urszula Jóźwiak – Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego
Natalia Witkowska – Redaktor Naczelna RaportCSR.pl
prof. Piotr Stankiewicz – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz
Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie
Karolina Opielewicz – Członkini Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
Witold Solski – Przewodniczący Komisji Krajowej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”

12:00 – 13:00 – Panel biznesu: ESG = game changer. Jak standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie?

Prelegenci:

Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa LUX MED
Janusz Janiszewski – Prezes Zarządu, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Piotr Czech – Dyrektor, Lotnisko Chopina
Mariusz Mielczarek – Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon
Stanisław Barański – Dyrektor Działu Strategii i Analiz, PKN ORLEN S.A.
Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna
Przemysław Kulik – Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego

Prowadzący:

Damian Kuraś – Dyrektor, Instytut ESG; Wiceprezes, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Tematyka:

 • Epokowa zmiana, czyli jak ESG wpłynie na biznes?
 • Raportowanie ESG a inwestycje
 • Zielona transformacja – szanse i zagrożenia

Zagadnienia:

 • Czy przedsiębiorcy mają świadomość, że czeka ich epokowa zmiana? Do tej pory musieli pokazywać coraz lepsze wyniki finansowe, tworzyć nowe produkty, zdobywać rynki. Teraz, wraz z rządami i międzynarodowymi organizacjami muszą stać się współodpowiedzialne za środowisko naturalne, zmiany klimatyczne i przemiany społeczne. Czy firmy są przygotowane do nowych zadań, których będziemy od nich wymagać?
 • Jaka jest rola największych polskich firm w transformacji polskiej gospodarki na zieloną? Jakie działania są podejmowane?
 • Jak ESG zmienia i będzie zmieniać zasady gry w biznesie? Czy firmy, które nie odrobią lekcji z raportowania ESG mogą stracić możliwości inwestycyjne?
 • W jaki sposób duzi mogą pomóc małym firmom w wprowadzeniu ESG? Od czego zacząć?
 • Rady dla tych, którzy myślą o założeniu własnej firmy – perspektywiczne branże, które mogą przynieść sukces dzięki zielonej transformacji. Na jakie produkty i usługi czekamy?

13:00 – 14:00 – Panel finansowy: Inwestycja w czynniki ESG – czyli o co chodzi w zrównoważonym inwestowaniu?

Prelegenci:

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland
Robert Kłosowski – Członek Zarządu, Platforma Przemysłu Przyszłości
Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor, PwC
Kamil Rybikowski – Dyrektor Gabinetu, Biuro Rzecznika MŚP
Marcin Obroniecki – Prezes, Polska Agencja Nadzoru Audytowego
Ryszard Radomski – Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska

Prowadzący:

Tomasz Dereszyński – Redaktor Prowadzący, RaportCSR.pl

Tematyka:

 • Raportowanie ESG – jak nowe zasady sprawozdawczości wpłyną na inwestycje
 • Atrakcyjnie finansowo niefinansowe raporty – jak postrzegane są firmy wdrażające ESG
 • Kredytowanie inwestycji – jakie działania ESG będą brane pod uwagę?

Zagadnienia:

 • Dotychczas dla inwestorów i akcjonariuszy kluczowe były sprawozdania finansowe. Teraz firmy muszą lub będą musiały prezentować raporty niefinansowe dotyczące podejmowanych działań ESG. Na ile one wpływają na wycenę spółki i na jej atrakcyjność inwestycyjną? Czy ESG może podnieść kurs akcji?
 • Jakie działania z zakresu ESG są postrzegane jako atrakcyjne dla inwestorów? Jakie podejście mają inwestorzy do spółek, które nie publikują informacji o prowadzonych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju?
 • Jak instytucje finansowe – banki, TFI, ubezpieczyciele – postrzegają firmy, które wdrażają działania ESG?
 • Wiele instytucji finansowych już informuje, że nie będzie kredytować inwestycji, które nadmiernie emitują gazy cieplarniane np. górnictwa węglowego. Jak restrykcyjna polityka banków w tym zakresie może przyspieszyć zieloną transformację i rezygnację przez firmy z działalności obciążającej środowisko?
 • Czy instytucje finansowe powinny oferować preferencyjne warunki – a jeśli tak to jakie – dla przedsiębiorców, którzy chcą oferować rozwiązania przyjazne środowisku?

14:00 – 14:40 – I Kongres ESG i Olimpiady Specjalne

Rozmowa z Joanną Styczeń-Lasocką, Dyrektor Generalną Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

Prowadzący:

Damian Kuraś – Dyrektor, Instytut ESG; Wiceprezes, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

14:40 – 15:30 – Panel społeczny: „S” jak społeczność – zrównoważony rozwój środowiska pracy

Prelegenci:

Witold Solski – Przewodniczący Komisji Krajowej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”
Katarzyna Kosakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”
prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch – Uniwersytet Warszawski
prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Anna Musiała – Dyrektor, Centrum Badań Zaawansowanych CBZ UAM
Radosław Apicionek – Członek Rady Nadzorczej, ZPP Wielkopolska

Prowadzący:

Marceli Kwaśniewski – Rzecznik, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”

Tematyka:

 • ESG a CSR – ten sam kierunek, inny zwrot wektora oddziaływania
 • Praca jako dobro relacyjne: człowiek, wspólnota, społeczność
 • Wielopasmowe zarządzanie łańcuchem ludzkich wartości

Zagadnienia:

 • Firmy od dawna angażują się w działalność społeczną odpowiedzialną, czyli CSR – wspierają akcje charytatywne, kluby sportowe, lokalne inicjatywy. Czym zatem różni się CSR od ESG?
 • Co się kryje pod literą „S” w skrócie ESG? Jakie działania prospołeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno realizować państwo i firmy?
 • Czy pandemia przyspieszyła pozytywne przemiany w środowisku pracy zgodnie z filozofią ESG? Zwiększyła wrażliwość pracodawców na potrzeby pracowników, złagodziła podział na życie zawodowe i rodzinne – czy taki model działania zostanie z nami na zawsze?
 • Jak firmy mogą wesprzeć państwo w realizowaniu polityki społecznej, idei sprawiedliwości społecznej, wyrównywania nierówności – realizacja jakich działań może pomóc całemu społeczeństwu – i jest zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju.
 • Czy strategie firm mogą pomóc w walce z problemami demograficznymi w Polsce? Praca zdalna, przedszkola w firmach, dodatkowe dni wolne – jakie działania powinny wpisywać w swoje strategie firmy, żeby zachęcić pracowników do posiadania dzieci?

15:30 – 16:20 – Panel nauki: Nauka a ESG

Prelegenci:

Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza
Rafał Rudzki – Dyrektor ds. ESG, Żabka Polska
Ryszard Hordyński – Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska
prof. Agnieszka Domańska – Prezes, Instytut Staszica; Prezes, PRME Chapter Poland
dr Monika Madej – Rektor, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Krzysztof Krystowski – Prezes, Związek Pracodawców Klastry Polskie
prof. Piotr Stankiewicz – Dyrektor, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Prowadzący:

Agata Ambroży – Akademia Zarządzania i Rozwoju

Tematyka:

 • Czy i jak można wymiernie przedstawić dane niefinansowe?
 • Współpraca nauki z biznesem – jak pomóc firmom wybrać odpowiednie działania ESG
 • Raportowanie ESG kontra potencjał kadrowy

Zagadnienia:

 • Polska jest w piątce unijnych krajów z największą liczbą miejsc pracy w sektorze zielonej energii. Zatrudnia prawie 90 tys. osób, to więcej niż w górnictwie. Wg szacunków niebawem w branży OZE może powstać kolejnych 240 tys. miejsc pracy. Kogo powinniśmy kształcić, żeby wypełnić tę lukę na rynku pracy? Zapotrzebowanie na nowe zawody, kierunki studiów, które będą w sferze ESG funkcjonować.
 • Zmiany w raportowaniu ESG – czy mamy odpowiednie kadry, by sprostać temu wyzwaniu?
 • Sektory: transport lotniczy, rolnictwo, gospodarka morska nie mają nowych technologii, które mogłyby w mniejszym stopniu zanieczyszczać środowisko – pole dla nauki dla ich tworzenia. Czy naukowcy zdążą przed 2050 rokiem?
 • Od 2024 roku firmy powyżej 250 pracowników będą musiały przedstawiać raporty ESG z ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mamy 2 lata na dokonanie zmian. Czy nauka może pomóc firmom w ich wdrażaniu?
 • Klastry – miejsca spotkań nauki z biznesem. Jak doświadczenie i wiedzę naukowców przełożyć na praktyczne rozwiązania dla firm przyjaznych środowisku?
 • 2050 roku UE wprowadza neutralność klimatyczną. W 2035 roku z europejskich dróg mają zniknąć wszystkie samochody spalinowe. Czy naprawdę jesteśmy na to gotowi?

16:20 – 17:00 – Panel mediów: Media o ESG, ESG w mediach

Prelegenci:

Hubert Biskupski – Wicenaczelny, Super Express; Redaktor Prowadzący, Super Biznes
Piotr Buczek – Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna
Damian Szymański – Zastępca Redaktora Naczelnego, Money.pl
Tomasz Dereszyński – Redaktor Prowadzący, RaportCSR.pl

Prowadzący:

Sebastian Ogórek, Szef Wyborcza.biz

Tematyka:

 • Czy ESG może być ciekawe dla mediów?
 • Rola mediów w edukacji o ESG
 • Jak rzetelnie informować o zrównoważonym rozwoju?

Zagadnienia:

 • Czy tematy związane z równoważonym rozwojem powinny być jednymi z najważniejszych dla polskich mediów?
 • Jaka jest rola dziennikarzy w edukowaniu społeczeństwa na temat zrównoważonego rozwoju?
 • Czy dziennikarze mają wystarczającą wiedzę na temat ESG? Czy potrzebują akcji edukacyjnej lub szkoleń?
 • Na ile tematy związane z ESG (zrównoważonym rozwojem) są atrakcyjne dla mediów? – czy tematy ESG są interesujące dla polskich czytelników i widzów, tym samym dla reklamodawców oraz jak pisać, by o tym czytano?
 • Czy media powinny organizować akcje uświadamiające Polaków na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i namawiać ich do zmian postaw?

 17.10 -17:20 – Zakończenie Kongresu, podziękowania dla uczestników i partnerów