Paneliści

Radosław Apicionek
Od zawsze interesował się motoryzacją i od zawsze chciał pracować dla siebie. Wiedział, że spełnienie marzeń oznacza ciężką pracę. By praca dawała spełnienie, działa społecznie – dla siebie i innych. Od lat samozatrudniony, od lat żyje z pracy rak własnych. Ojciec rodzinie, zagorzały kibic. Jego prawem jest mieć prawa, bo obowiązki od zawsze sam sobie narzuca.

Stanisław Barański
dyrektor Działu Strategii i Analiz, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, współautor Strategii Grupy ORLEN 2030+

Hubert Biskupski
zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”, szef „Super Biznesu” i superbiz.pl, ekonomicznej strony SE. Publicysta, z wykształcenia historyk, inicjator prestiżowego konkursu Złotych Laurów „Super Biznesu”.

prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła studia podyplomowe w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005–2007 jego Dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. Prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Będąc w latach 1994-1995 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, uczestniczyła w przygotowaniu i wstępnej realizacji Programu Strategia dla Polski w zakresie: budżetu państwa, kształtowania struktury i sposobu finansowania samorządu terytorialnego, polityki finansowej i analiz makroekonomicznych oraz wewnętrznego długu publicznego; jej zadaniem, jako prawnika, był też nadzór nad prawnym kształtem projektów ustaw, realizujących postulaty Strategii dla Polski. Od 2020 r. jest doradcą Prezesa NBP.

Piotr Czech
Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie. Doktor nauk politycznych i absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności sterowanie ruchem w transporcie lotniczym. Swoją dysertację poświęcił polityce Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cywilnego transportu lotniczego. Ekspert i konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i znajomości prawa w zakresie eksploatacji, certyfikacji lotnisk i żeglugi powietrznej. Z lotnictwem związany od 2008 roku, kiedy to zaczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Autor wielu artykułów w przedmiocie lotnictwa cywilnego i polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Tomasz Dereszyński
dziennikarz, redaktor, wydawca, producent, od 1992 r. w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Publikuje w dziennikach i portalach należących do koncernu Polska Press, współpracuje ściśle z portalem raportcsr.pl. Interesują go: sprawy społeczne, zdrowia obywateli, wpływ wielkiej polityki na życie obywateli, los ludzi kultury. W 2021 r. został laureatem Nagrody Dziennikarskiej w XI edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” za zaangażowanie w problemy społeczne oraz rzetelne informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji epidemiologicznej, a także promowanie postawy i wartości Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Prof. Agnieszka Domańska
prezes Instytutu Staszica, Adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Ryszard Hordyński
Dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego zdobytego zarówno w pracy projektowej jak i zarządczej w dużych strukturach. Pracował zarówno dla firm konsultingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych jak i w administracji rządowej i dla Spółek Skarbu Państwa. Od lutego 2019 dołączył do Huawei Polska gdzie pełni rolę Dyrektora ds. Strategii i Komunikacji. Wcześniej pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego w PFRN, członka zarządu Aplikacji Krytycznych oraz pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów ds. Informatyzacji. Przez 7 lat pracował w firmie A.T. Kearney, w której realizował szereg projektów w branży telekomunikacyjnej, infrastrukturalnej oraz medialnej. Przez 7 lat pełnił rolę Dyrektora Strategii Techniki oraz Dyrektora Strategii i Architektury systemów informatycznych w Orange Polska. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału FtiMS na kierunku informatyka stosowana.

Janusz Janiszewski
prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i czynny kontroler ruchu lotniczego. Pracę w PAŻP rozpoczął w 1999 r., na stanowisku kontroli obszaru pracuje od ponad 20 lat. Jest szanowanym ekspertem z zakresu zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wykształcenie zdobył w Akademii Sztuki Wojennej (dawniej AON) na kierunku: Zarządzanie ruchem lotniczym, ukończył również studia ekonomiczne we Wrocławiu.

 

Robert Kłosowski
członek zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości. Menadżer z 10-letnim stażem. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.  Do jego zainteresowań należą nowe technologie i zielony rynek pracy oraz przemysł 4.0. Z wykształcenia jest adwokatem, ukończył studia podyplomowe MBA, obecnie jest słuchaczem na seminarium doktorskim w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

Katarzyna Kosakowska
wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”, pierwszego w Polsce związku zawodowego zrzeszającego osoby samozatrudnione i świadczących pracę w innych formach. Aktywna uczestniczka sfery pożytku publicznego. Ekspertka prawna i doradca z bogatym doświadczeniem lobbingowym i menedżerskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynku pracy, dialogu społecznego i praw człowieka.

Krzysztof Krystowski
prezes Związku Klastrów Polskich, jest również prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz wiceprezydentem Pracodawców RP. Od 2019 r. jest jednym z dziesięciu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej w grupie ds. klastrów. Specjalizuje się w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców.

Damian Kuraś
wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG. Przez wiele lat dziennikarz biznesowy TVN24. Prowadził serwisy gospodarcze, magazyny „Bilans” i „Praca”, był współgospodarzem studia telewizyjnego TVN24 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej realizował programy publicystyczne w Telewizji Polskiej. Wspiera wizerunkowo Olimpiady Specjalne Polska – pełnił funkcje rzecznika prasowego polskiej reprezentacji na Światowe Igrzyska Abu Dhabi 2019. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie.

Przemysław Kulik

Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego. Od kilkunastu lat jest managerem społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacji, z doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO. Jest absolwentem polityki społecznej na UW, socjologii politycznej na Dalarna University w Szwecji, studiów doktoranckich nauk ekonomicznych na SGH oraz studiów podyplomowych ze społecznej odpowiedzialności biznesu na ALK i zarządzania projektami na SGH. Od 2020 związany z BGK, obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.

prof. Elżbieta Mączyńska
profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005-2021, obecnie prezes honorowy. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

prof. Anna Musiała
Profesor w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie prawo, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu w 2006 r. (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV – COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i mieście Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México). W latach 2014-2015, w ramach Programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła staż w Collège de France w Katedrze Prof. Alain Supiot (État social et mondialisation: analyse juridique de solidarité).

Dwukrotna laureatka Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2011 r. otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

Justyna Orłowska
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. W październiku 2016 r. dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 r. została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 r. powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a w grudniu 2020 powierzono jej rolę Szefa Centrum GovTech odpowiedzialnego za najważniejsze projekty cyfryzacyjne w Polsce.

Wyróżniona Nagrodą “Cyfrowy Orzeł” Związku Cyfrowa Polska, Nagrodą “Orzeł Innowacji” przyznawanej przez “Rzeczpospolitą” i znalazła się w rankingu 30 przed 30” Forbes 2020r.

Józef Orzeł
prezes Fundacji Klub Ronina, polityk, filozof i menedżer. W 1990 r. znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm I kadencji. Był doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajął się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Filip Osadczuk
Pełnomocnik Zarządu ds. ESG w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, Sekretarz Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, a także szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju. Od 8 lat związany z firmą. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w branży konsultingowej. Współtworzył strategiczne projekty związane z transformacją energetyczną PGE i ich komunikacją. Bezpośrednio zaangażowany w dialog z inwestorami, agencjami ratingowymi oraz bankami.

Ilona Pieczyńska-Czerny
Radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od kilku lat pracuje w PwC gdzie jest ekspertem w zakresie regulacji oraz standardów raportowania niefinansowego. Przed dołączeniem do PwC pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przez 10 lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych. Była odpowiedzialna za nadzór nad emitentami w obszarze sprawozdawczości finansowej i przekazywania informacji poufnej oraz raportowania informacji niefinansowych, a także w obszarze prospektów i działania komitetów audytu. W latach 2016 do 2019 była członkiem oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego (obecnie Polska Agencja Nadzoru Audytowego).

Uczestniczy w pracach grup roboczych i inicjatywach mających na celu wsparcie emitentów w raportowaniu informacji na rynek. Przewodnicząca Komisji Etyki powołanej przy IZFiA, członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przygotowującego zbiór DPSN2021. Współtworzyła z grupą ekspertów i Fundacją Polski Instytut Dyrektorów zbiór DPKA2021. Współautor komentarzy z zakresu rynku kapitałowego i autor publikacji prasowych dot. obowiązków raportowych spółek publicznych.

dr Dawid Piekarz
wiceprezes Instytutu Staszica, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, zajmuje się głównie problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego a także polityką transportową i infrastrukturalną. Specjalizuje się także w komunikacji strategicznej i antykryzysowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował m.in. w PKN ORLEN, biorąc udział w najważniejszych procesach akwizycyjnych Koncernu oraz projektach infrastrukturalnych. Ponadto pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i PKP S.A., realizował także projekty dla Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Kopex ExCoal.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów. Współtwórca Krajowej Izby Rozliczeniowej i systemu płatniczego, Telbanku, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Agencji Monitoringu Rynku Obrotu Nieruchomościami. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w I Kadencji, Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA od lipca 2014 do listopada 2018r. Od czerwca 2018 roku Prezes Polskiego Forum Akademicko- Gospodarczego. Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej.

Ryszard Radomski
Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska S.A.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w łańcuchu wartości branży energetycznej od obszaru specjalistycznego budownictwa energetycznego, po trading uzyskanego w takich firmach jak: TXU, Verbund, MVV, Alstom, ORLEN, Vortex Energy zarówno w aspekcie energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

Ukończył studia humanistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (we współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris, Norwegian School of Economics and Business Administration).

Rafał Rudzki
Od marca 2021 r. pełni funkcję Dyrektora ds. ESG w firmie Żabka Polska i wraz z zespołem koordynuje działania związane z wdrażaniem strategii odpowiedzialności. Ostatnie 15 lat pracy zawodowej spędził w firmach – IBM, PwC, Deloitte – wspierając przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą w transformacji procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego zarządzania czynnikami pozafinansowymi – ESG. W Deloitte, z którego dołączył do zespołu Żabki, doradzał klientom w obszarze odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, wspierając m.in. klientów branży handlowej i dóbr konsumenckich oraz koordynował rozwój usług i dostarczał je z zespołami w 19 krajach Europy Środkowej. Rafał jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus Universiteit w Rotterdamie oraz University of Cambridge. Rafał angażuje się w działania społeczne oraz jest członkiem zarządu (Rady) Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Olga Ewa Semeniuk
Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ponadto, ukończyła studium dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Barbara Socha
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktoranckich studiów ekonomiczno-społecznych w SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dyrektor komunikacji, rzecznik prasowy i dyrektor ds. marketingu przemysłowego w IBM Polska na Europę Środkowo-Wschodnią. W latach 2018-2019 r. zajmowała się m.in. projektami badawczymi i koordynacją kampanii społecznych dla Fundacji Mamy i Taty. W grudniu 2019 r. została powołana na Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Odpowiada za przygotowanie i wdrażanie projektu Strategii Demograficznej oraz promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej. Współpracuje z Radą Rodziny przy Minister MRiPS.

Witold Solski
przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”. Doradca i ekspert ds. nieruchomości. Interim Manager. Przedsiębiorca. Lobbysta. Rzeczoznawca Majątkowy. Prezes Zarządu Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy. Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Członek Rady Nadzorczej Kongresu Polskiego Biznesu. Absolwent poznańskich szkół wyższych: UAM i UE oraz PP. Człowiek spełniony, w aktywnej pracy wolontariusza, w odpowiedzialnych społecznie instytucjach dzielący się z innymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem.

Prof. Piotr Stankiewicz
socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizujący się w relacjach między rozwojem nowych technologii a życiem społecznym. Od 2020 roku dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz, który dostarcza ekspercką wiedzę na temat skutków wprowadzania nowych technologii. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. Specjalizuje się w społecznych aspektach rozwoju energetyki, badał rozwój energetyki jądrowej i gazu łupkowego w Polsce. Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

 

dr hab. Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.).  Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2007-2021 był zatrudniony w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014–2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Był również członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członek Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Kamil Wyszkowski
Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP). W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

Anna Zalewska
W latach 2007-2019 posłanka na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. W 2015 roku podczas VIII kadencji została powołana na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Od 2019 roku posłanka do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego. W Parlamencie Europejskim pracuje w komisjach Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL). W 2021 roku założyła formalnie grupę roboczą EKR ds. pochłaniaczy CO2 (ECR Carbon Sinks Working Group).