Organizatorzy

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, a współorganizatorami: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

 

Instytut ESG to zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

 

RaportCSR.pl to portal zaangażowany społecznie. Jest jednym z najważniejszych projektów prowadzonych przez Instytut ESG, działający w ramach Fundacji XBW im. Ignacego Krasickiego, a zarazem jednym z największych i najstarszych źródeł informacji o CSR w Polsce. Ważnym projektem Fundacji XBW, który uzupełnia misję portalu RaportCSR.pl, jest magazyn o tej samej nazwie wydawany w tradycyjnej, drukowanej formie.

 

Akademia Zarządzania i Rozwoju to internetowa platforma edukacyjna dla uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów studiów, a także dla tych wszystkich, którzy planują podjąć nowe studia, zastanawiają się, jaki wybrać zawód lub chcieliby go zmienić.

Forum Pracodawca Godny Zaufania, to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami. Podstawowym celem Konkursu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej.