Kongres ESG

„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” to pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup – od przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, po naukowców i reprezentantów najważniejszych mediów.

Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji dot. standardów ESG i wypracowanie rekomendacji dla Polski w tym zakresie, które wydane zostaną w postaci raportu pokongresowego. Nie jest to jednorazowe wydarzenie – dalszym krokiem będzie cykl warsztatów i webinarów liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, mający na celu upowszechnianie wiedzy o ESG i przygotowanie biznesu na wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Kolejnym efektem kongresu ma być stworzenie platformy wiedzy ESG, w której tworzenie zaangażowani będą wszyscy sygnatariusze tej inicjatywy. Stawiamy na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie stworzyć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, a współorganizatorami: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.